1.

Žalingas turinys internete tai:


Informacija susijusi su pornografija, pedofilija, rasizmu, ksenofobija, smurto propagavimu ir kitais Lietuvos įstatymų numatytais pažeidimais.
Necenzūruota informacija
Informacija, susijusi su žalingų įpročių bei nesveikos gyvensenos propagavimu