1.

Didesnė galimybė, kad bus perimti kompiuteryje saugomi ar internetu siunčiami duomenys kyla, jei naudojamasi:


Laidiniais tinklais
Belaidžiais tinklais
Abiem atvejais vienodai