1.

Susidūrus su galimu melagingos informacijos platinimu socialinių ryšių svetainėse, reikėtų:


Tiesiog nekreipti dėmesio
Informuoti svetainės administratorių apie gautos informacijos turinį ir jos platintoją
Pačiam imtis iniciatyvos ir vienaip ar kitaip išspręsti šį klausimą