1.

Bendraujant su nepažįstamais žmonėmis internete reikėtų vengti:


Pokalbių
Asmeninės informacijos platinimo
Dokumentų bei internetinių nuorodų priėmimo
Įtartinų pasiūlymų