2.

Saugesnio interneto diena:


Pažymima tik Lietuvoje
Pažymima tik Rytų Europoje
Tarptautinė diena