4.

Ką daryti su abejotino turinio elektroniniu laišku, gautu iš nepažįstamo žmogaus:


Perskaityti ir panaikinti
Persiųsti kitiems
Atsakyti siuntėjui, su prašymu daugiau nebesiųsti Jums laiškų
Pašalinti laišką ir aktyvinti nepageidaujamų laiškų filtravimo priemonę
Valandą nesinaudoti elektroniniu paštu